Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Είπε Γέρων : Ὅλοι φαίνονται ὑποψιασμένοι γιά αὐτό πού γίνεται. Ἀντίθετα μέ τούς ἀνθρώπους, πού ζοῦν σάν νά μήν ἔχουν ἀντίπαλο. Στήν ζωή τῶν ἀμελῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος περνάει ἀπαρατήρητος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: