Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

!!!!

1 σχόλιο:

δον κιx ο τις είπε...

Ψηφοφορία
μέσω μπεεε...

ένα μπεεε
κόμμα ν.1
δύο μπεεε
κόμμα ν.2

Τα κόμματα
θα μπορούν
να εναλάσσουν
προγράμματα

με βάση τις εισηγήσεις
των ειδικών επιστημόνων

απόφοιτων του

...λυκείουουουου...