Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Παρέμβαση ιατρών για το άνοιγμα και τη λειτουργία των Ιερών Ναών

Άρση περιοριστικών μέτρων: Τι θα γίνει με άνοιγμα εκκλησιών και ...

Πρός: α)  Τόν Πρωθυπουργόν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην
           β)  Τήν Σεβαστήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Οἱ ὑπογραφόμενοι ἰατροί, λαμβάνοντες ὑπ’ ὄψη καί τά δεδομένα τῆς ἐπίπτωσης τῆς μόλυνσης, τῆς νόσησης καί τῶν ἐπιπλοκῶν τῆς τελευταίας ἴωσης ἀπό τόν κορωνοϊό COVID-19  στή χώρα μας, ἀλλά κυρίως καί τίς τεκμηριωμένες θέσεις ἐξεχόντων Ἑλλήνων καθηγητών ἰατρῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ καί τῆς Ἑλλάδας, ὁμόφωνα διαπιστώνουμε  ὅτι πολλά ἀπό τά συνεχιζόμενα ίσχύοντα μέτρα εἶναι δυσανάλογα, ὑπερβολικά, μεροληπτικά και δυνητικῶς ἐπιβλαβέστατα τόσο γιά τήν ψυχική ὑγεία τῶν Ἑλλήνων, ὅσο καί γιά τίς καταστροφικές συνέπειες ἐπί τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας.
Γιά τούς προαναφερθέντες λόγους εἰσηγούμαστε πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς χώρας καί πρός τήν Σεβαστήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό ἄμεσο ἄνοιγμα καί τή λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν ὑπό τίς ἀκόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Tά ὑγεινομικά μέτρα (μοντέλα προστασίας), τά ὁποῖα λαμβάνονται γιά τήν περιστολή τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ,  νά εἶναι κοινά γιά ὅλες τίς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ καί γιά ὅλους τούς χώρους συνάθροισης τοῦ κοινοῦ.
2. Μέ βάση ὁρισμένα ἀπό τά ἀποφασισθέντα ἀναιτιολόγητα καί παράλογα μέτρα, ὅπως ἡ ἀπαγόρευση τῆς κωδωνοκρουσίας, ἀκόμη καί τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά καί ἡ ἀπαγόρευση τῆς χρήσης μεγαφώνων,  δίνεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἐν διωγμῷ. Σημειωτέον ὅτι στίς Ὀρθόδοξες χῶρες στίς ὁποῖες οἱ Ἱεροί Ναοί παρέμειναν ἀνοικτοί (μέ τίς δέουσες ὑγειονομικές προφυλάξεις), τά κρούσματα τῆς ἀσθενείας αὐτῆς ἦταν σαφῶς ὀλιγότερα ἔναντι τῶν ἄλλων κρατῶν.
3. Ἡ ἀκώλυτη καί ἐλεύθερη προσέλευση τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν στίς Ἀκολουθίες καί τίς Θεῖες Λειτουργίες τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπιβάλλεται καί πατεῖται νά καταστῆ ἄμεσα δυνατή.
Ὅσον ἀφορᾶ είδικότερα στή συμμετοχή τῶν πιστῶν στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, αὐτό εἶναι θέμα καθαρῶς προσωπικό, τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἀπολύτως ἀπό τήν πίστη καί τή βούληση τοῦ προσερχομένου. Ἄλλωστε, ἀπό τή δισχιλιετῆ ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας δέν μαρτυρεῖται περίπτωση μετἀδοσης μολυσματικῆς νόσου ἀπό τή Θεία Κοινωνία.
Στὴ συνάφεια αὐτὴ ἐπισημαίνεται ὅτι «εἰδικοὶ ἐπιτροπῆς λοιμώξεων» ἐκφράζουν μὴ κατοχυρωμένη ἐπιπολῆς ἄποψη ἔναντι: α) ἐπιστημονικῶν τεκμηρίων-δεδομένων δημοσιευμένων ἢ ὑποβληθέντων γιά δημοσίευση σὲ ἔγκριτα διεθνῆ περιοδικὰ, τὰ ὁποῖα βεβαιώνουν τὴν ἀσφάλεια ἀπό τή μετάδοση τῆς Θείας κοινωνίας ἔναντι λοιμώξεων  (πχ., https://stalagmaties.blogspot.com/2020/04/blog-post_18.html ) καὶ β) ἄλλων εἰδικῶν διεθνοῦς ἐμβέλειας ἐπιστημόνων, τῶν ὁποίων φεῦ! παραβλέπουν τό κύρος και ἑλληνικὰ MME μὲ συνοδὸ ἀδιανόητη ἤ παρεκκλίνουσα ἀπουσία ἀντικειμενικῆς ἄποψης.
Ἀσφαλῶς, ἔχουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι διαθέτουμε πεπερασμένο ἐπιστημονικό νοῦ καί ἀδυναμία στήν περίπτωση τῆς προσέγγισης τοῦ ὑπερφυέστατου Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Αὐτὸ ἀνήκει στὸ ἀπροσπέλαστο πεδίο, τὸ ὁποῖο τοποθετεῖται σὲ πνευματικὴ νοητικὴ διάσταση πίστεως ἀπαιτώντας διὰ  βίου πνευματικὴ συχνότητα καί κοινωνία μὲ συνοδὸ θεϊκὴ ἐμπειρία τύπου “ἔρχου καὶ εἶδε”. Ἐμπειρία ποὺ ἐλευθερώνει, κατοχυρώνει  αἴσθημα ἀσφαλείας καὶ βεβαιότητας, ὥστε νὰ δικαιολογεῖ ἀκόμη καὶ ἐκφράσεις Ντοστογιέφσκι “θά προτιμοῦσα νὰ εἶμαι μὲ τὸν Χριστὸ παρὰ μὲ τὴ δῆθεν ἀλήθεια”! (ὠς “ἀλήθεια” ἐκλαμβάνεται τό ἀποκύημα τῆς γνωστῆς “ἐπιστημονικῆς ἀποπτωτικῆς μεθόδου” ψιθυρισμοῦ τοῦ τύπου “λέγε, λέγε, λέγε, κάτι θὰ μείνει”…).
4. Οἱ πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τή βαθειά αἰσθηση τῆς ἐγκατάλειψης ἀπό τήν Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία-ἐκτός ἐλαχίστων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων- καί τήν ἄνευ ὅρων ὑποχώρησή της στά ἀντορθόδοξα κελεύσματα τῆς Πολιτείας. Περαιτέρω, φαίνεται ὡσάν νά ἐξέλιπε τό διαχρονικό Ὁμολογιακό καί Μαρτυρικό φρόνημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ὀφείλουν οἱ Ποιμένες νά διαφυλάττουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ! Φοβούμεθα γιά χειρότερα ἐπακόλουθα στόν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐάν ἀκολουθηθῆ ἀπό τήν Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία ἡ ἴδια παθητική τακτική!
Υπογραφόμενοι (η λίστα συνεχίζεται...)
1.     Kουντουράς Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
2.     Ελευθέριος Γιαννούλης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
3.     Δρ, Μιχάλης Ντουλμπέρης,  Ειδικός Παθολόγος / Ελβετία.
4.     Δρ. Ιωάννα Τζιβρά, Αναισθησιολόγος / Γερμανία.
5.     Ιορδάνης Ρωμιόπουλος, Ειδικός Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Επ.συνεργάτης Β'ΠΠΓΝΘ Ιπποκράτειο.
6.     Δρ. Εμμανουήλ Γαβαλάς, Γαστρεντερολόγος, Κατερίνη.
7.     Δρ. Αντώνης Μ. Κυριακόπουλος, BSc(Hons), Dip.LSHTM, MSc, MD/Ph.D. F.I.B.M.S., Πειραιάς. 
8.     Δρ. Γεράσιμος Τζιβράς, Χειρουργός / Γερμανία.
9.     Ευστάθιος Ε. Μπαθρέλλος,  Ιατρός Παθολόγος - Δ/ντής ΕΣΥ Γεν. Νοσοκομείου Καρδίτσας.
10.  Δρ. Χρήστος Κιοσές, Γαστρεντερολόγος / Ελβετία.
11.  Δρ. Σπύρος Ι. Παπαμίχος, Αιματολόγος, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας / Αφαίρεσης - Αυστριακός Ερυθρός Σταυρός Βιέννη / Αυστρία.
12.  Μαρία Γιαννούλη, Παιδίατρος, Θεσσαλονίκη
13.  Ευφημία Λώλη, Ψυχίατρος, Καρδίτσα.
14.  Αποστόλης Παπαευθυμίου, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Λάρισας.
15.  Δρ. Παναγιώτης Λάιος, Παιδίατρος.
16.  Ιωάννης Α.  Μπακάλης, Ειδικός Παθολόγος.
17.  Δρ. Ευάγγελος Ι. Καζάκος, Βιοπαθολόγος, Κοζάνη.
18.  Παύλος Aναγνώστης, Ειδικός Ωτορρινολαρυγγολόγος / ISP Φωνιατρική. Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Ενηλίκων, εφήβων και παίδων / Ελβετία.
19.  Μιχαήλ Σταύρος, Γαστρεντερολόγος / Κύπρος.
20.  Γεώργιος Κοτρόνης, Ειδικός Παθολόγος / Λονδίνο.
21.  Γεώργιος Σγούρος, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης.
22.  Δρ. Δημήτριος Χατζόπουλος, Γαστρενεντερολόγος-Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη.
23.  Δρ. Μαρία Τζητηρίδου-Χατζοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
24.  Δρ. Σιμελίδης Δημήτριος,  Παθολόγος – Διαβητολόγος, Κοζάνη.
25.  Μπαντή Θεοδότα, Ρευματολόγος, Κοζάνη.
26.  Δρ. Στέργιος Αράπογλου, Χειρουργός, Επιμελητής Α΄ΕΣΥ, Ε’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ Ιπποκράτειο.
27.   Γεώργιος Τσαπουρνάς, Γαστρεντερολόγος, Θεσσαλονίκη.
28.  Μαρία Ποδαροπούλου, ειδικευόμενη Παιδοψυχίατρος Παν. Νοσοκομείου Ζυρίχης.
29.  Δημήτρης Μαμόγλου, Καρδιολόγος, Θεσσαλονίκη.
30.  Δρ. Παναγιώτα Κυριάκου, Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ καρδιολόγος ΓΚΚ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
31.   Δημήτριος Αποστολίδης, Ειδικός Παθολόγος MSC, Βέροια.
32.   Ηρακλής Δουκόπουλος, Βιοπαθολόγος, Θεσσαλονίκη.
33.  Λάζαρος Μαραντίδης ,  MSC Δημόσιας Υγείας, Διευθυντής ΕΣΥ Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής, ΠΕΔΥ ΚΥ Λιτοχώρου.
34.   Μιχαήλ Δουλγεράκης, Ορθοπαιδικός, Κατερίνη.
35.  Δρ. Δημήτρης Τζιβράς, Ορθοπεδικός / Γερμανία.
36.  Δρ Ιωάννης Μόσχος, Γαστρενεντερολόγος-Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη.
37.   Χαρίλαος Ταλουμτζής, Γαστρενεντερολόγος-Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συγχαίρω τους εκλεκτούς συναδέλφους για την ομολογιακή τους πρωτοβουλία καθώς και για το υπέροχο σκεπτικό με την οποία την επενδύουν και τεκμηριώνουν και προσυπογράφω το κείμενό τους.
Λυκούργος Νάνης, καρδιολόγος,επιμελητής Α'ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια! Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι του Κυρίου επάνω στη γή.

Ανώνυμος είπε...

Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους άξιους και έντιμους επιστήμονες, εύγε εύγε, και να προσθέσω πως δεν ειναι μόνο αυτοί οι 37 υπογράψαντες που συμφωνούν με το άνοιγμα των ιερών ναών, σίγουρα είναι πολύ περισσότεροι ανά την Ελλάδα, Χριστός Ανέστη!