Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Γιατί φοβᾶται τόν πατριωτισμό τῶν μαθητῶν (καί) ἡ ΚΝΕ;


(Γονιὸς μᾶς ἔστειλε φυλλάδιο ποὺ μοιράζει ὁ ἀριστερόστροφος φ@σισμὸς στὰ σχολεῖα τῶν Σεῤῥῶν καὶ δὲν ἀφήνουν τοὺς μαθητὲς νὰ κάνουν κατάληψη)

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Τὰ κομμούνια προσπαθοῦν νὰ σπάσουν τὴν ἐξέργεση τῶν μαθητῶν γιὰ τὸ Μακεδονικό.
Αὐτοὶ ποὺ ἐλύσσαξαν νὰ ὀνομασθοῦν τὰ Σκόπια Μακεδονία, ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ μποῦν στὸ ΝΑΤΟ, τώρα ἀγωνίζονται-δῆθεν-ἐναντίον τοῦ …ΝΑΤΟ.
Μὲ ποιὸ δικαίωμα ἕνα κόμμα παρεμβαίνει στὰ σχολεῖα;; Ποιὸς ἄλλος πολιτικὸς φορὲς ἐμπλέκεται τόσο πολὺ στὰ σχολεῖα, μὲ προκυρήξεις, ἀνακοινώσεις, σεμινάρια, προβολές, ἐκδηλώσεις στὰ προαύλια, συναυλίες κλπ;
Τί στό διάολο φοβοῦνται ὅλες, μὰ ὅλες, οἱ κυβερνήσεις καί τούς ἔδωσαν τόση ἐλευθερία, ἀσυδοσία καί ἀνοχή;
Β. Κωνσταντῖνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: