Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

Ἰσραηλινὸ μνημόσυνον (μὲ ἀγάπη) στὸν …Μεταξᾶ!!!

 
Εἶναι ἀπορίας ἄξιον τὸ γεγονὸς ποὺ ἔρχομαι σήμερα νὰ σᾶς παρουσιάσω καί, δυστυχῶς μας, εἶναι κι αὐτὸ ἀποσιωποιημένον, ὅπως τόσα καὶ τόσα ἄλλα. Καὶ αὐτὴ ἡ σιωπὴ εἶναι ποὺ μὲ πονηρεύει καὶ μὲ κάνει νὰ ὑποψιάζομαι τὰ χειρότερα… τὰ πολὺ χειρότερα.
Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἄλλης ἀναρτήσεως θεματολογία….

Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς λοιπόν, ὁ μπάρμπα – Γιάννης, ἤ κατὰ πολλοὺς ἕνας ἀπὸ τοὺς καλλιτέρους κυβερνῆτες τῆς χώρας μας, ὁ πατριώτης, ὁ Ἕλλην, ὁ (γιὰ κάποιους φασίστας ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἐλέῳ βασιλέως) δικτάτωρ, ὁ πρωθυπουργὸς ποὺ ἔσπευσε στὴν κηδεία τοῦ γενοκτόνου μας Κεμᾶλ…

Κηδεία Κεμᾶλ Ἀτατοῦρκ

Ἰδιοτυπίες τῆς ζωῆς καὶ τῆς σκέψεως τοῦ Μεταξᾶ

…σὰν σήμερα, πρὸ 82 ἐτῶν, κατέλαβε ἐπισήμως τὴν ἐξουσία, μὲ τὴν ἐντολὴ (ναί, τὴν ἐντολή!!!) νὰ μᾶς προετοιμάσῃ γιὰ νὰ εἰσέλθουμε στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Καί, ὁμολογουμένως, τὸ ἔκανε πολὺ καλά!!!

Αὐτὸς λοιπόν, ὁ ἡγέτης τῶν ἡγετῶν, ποὺ ἀπεβίωσε ἐν μέσῳ μίας μεγάλης (γιὰ αὐτόν) δόξης καὶ τιμῆς, μετὰ θάνατον ἔτυχε πολλῶν σχολίων, κριτικῶν μὰ καὶ τιμῶν. Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς τιμὲς ἦλθε κι ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
Τὸ μνημόσυνον Μεταξᾶ ἐπραγματοποιήθη ἀπὸ τὸν ῥαββίνο Ben Zion Ouziel στὴν συναγωγὴ
Yeshurum τῆς Ἰερουσαλὴμ  τὴν 8η Φεβρουαρίου τοῦ 1941 (ἀμέσως μετὰ τὸν θάνατό του) καὶ μᾶς τὸ γνωστοποιοῦν μέσῳ τοῦ ἐντύπου τους «Χρονικά», τοῦ Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 1991 (σελὶς 3):


πηγὴ χρονικὰ
Ἡ ἁλίευσις τῆς πληροφορίας ἀπὸ τὸν Ἱστορικό μας Δημήτριο Μιχαλόπουλο.
Προβληματίζεσθε; Κι ἐγώ… Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην γαμβρὸ Φωκᾶ εἶχε, ἀπὸ βυζαντινὴ ῥίζα κρατοῦσε ὁ ἴδιος…
…λέτε;

πηγή

Σημειώσεις -Παρατηρήσεις – Διευκρινήσεις – Ἐρωτήματα
Γενικῶς ἕνα γονίδιον ἰσραηλινὸν κυκλοφορεῖ στοὺς κύκλους τῶν (φερομένων ὡς) ἡγετῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου.
Κι αὐτὸ δὲν εἶναι πρόσφατον ἀλλὰ ἀρκετὰ παλαιόν.
Μήπως καί ἡ κυρά τοῦ Μουσολίνι δέν ἦταν Ῥαχήλ;
Πόσες Ἰταλίδες μέ τό ὄνομα Ῥαχήλ γνωρίζετε;

Ἡ κυρία Μουσολίνι…

Τά ἴδια ἀκριβῶς δέν εἴχαμε μέ τούς ἡγέτες τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, τῆς Γαλλίας καί τῶν ΗΠΑ ἐκείνης τῆς χρονικῆς περιόδου; Τά ἴδια ἀκριβῶς δέν διαδίδονται καί γιά τήν μητέρα τοῦ Χίτλερ; Γενικῶς ἅπαντες οἱ ἡγέτες τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης ὡς γνωστὸν σήμερα, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης γενικότερα, ἐδῶ καὶ κάποιους αἰῶνες, ἔχουν κάτι ἰσραηλινὸ στὸ αἷμα τους. Γιατί ἄρα γέ;
Γιὰ αὐτὸ ἄλλως τὲ καὶ ἡ ἀγάπη, ἡ ἀφοσίωσις καὶ ἡ λατρεία τῶν (φερομένων ὡς) Εὐρωπαίων ἡγετῶν πρὸς τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ἀνομολόγητος.
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ παγκόσμιος πρώτη τῆς ἀνακοινώσεως ἱδρύσεως τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραῆλ ἔγινε ἀπὸ τὸν «δικό μας», τὸν βενιζελικὸ Πολίτη.

[…]…Γιὰ νὰ καταλάβετε τὰ περὶ προπαγάνδας πόσο παλαιὰ εἶναι, ἀρκεῖ μόνον νὰ σᾶς πῶ πὼς ὁ ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Νικόλαος Πολίτης, ἦταν αὐτὸς ποὺ πρῶτος, πέντε μνες πρν τν πίσημον νακοίνωσιν –ξίωσιν, πρὸ ἀνήγγειλε πὼς πρέπει ἐπὶ τέλους οἱ  Ἑβραῖοι νὰ ἀποκτήσουν δικό τους σπίτι, ξεσπιτώνοντας φυσικὰ κάποιους ἄλλους. Κι ὅλα αὐτὰ μόλις τὸ 1917!!!! Τόση μεθοδικότης παρακαλῶ!!! (πηγὴ πληροφορίας τὸ βιβλίον τοῦ Δημητρίου Μιχαλοπούλου «Ἐθνικὸς Διχασμός, ἡ ἄλλη διάστασις», σελὶς 197, ἐκδόσεις Πελασγός, Ἀθῆναι 2012.)…[…]
Σήμερα καὶ τότε στὴν Παλαιστίνη….
Ποιός ἔφερε τήν χούντα τό 1967;
Γιὰ αὐτὸ καί, ἂν καὶ ἀπολύτως παράλογον, ἡ Εὐρώπη, λειτουργώντας ὡς …προέκτασις τοῦ Ἰσραῆλ, ἀναγνωρίζει τὸ Ἰσραήλ, σὲ ὅλες τὶς ἀθλητικὲς διοργανώσεις της σὰν δικαιωματικῶς συμμετέχον.
Παλαβωμάρες; Τς… Διόλου… Πραγματικότης…

Τί ἄρα γέ νά ἔδενε ὅμως τόν Μεταξᾶ μέ τό Ἰσραήλ; Καί ποιό Ἰσραήλ, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη τότε δέν ὑφίστατο; Ἤ μήπως ἡ διακοίνωσις Νίκου Πολίτου τοῦ 1917 ἐνυπῆρχε ὡς ἐγγύησις μίας μελλοντικῆς (γιὰ τὰ τότε δεδομένα) …πραγματικότητος;
Δὲν ξέρω… ἀπορῶ!!!

Δηλώνω, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς ἐκτιμῶ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες Μεταξᾶ. Πάρα πολλά.
Τὰ σκοτεινὰ ὅμως σημεῖα ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ φωτισθοῦν. Δὲν χρειαζόμεθα ψευδῆ εἴδωλα ἀλλὰ ἀλήθειες καὶ μόνον!!!

Τέλος καλὸ εἶναι νὰ ξεχάσουμε τὴν Ἱστορία ὅπως τὴν ξέραμε. Μὰ ἐν τελῶς λέμε…
Στὴν πραγματικότητα ὅλα αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε γιὰ Ἱστορία μόνον Ἱστορία δὲν εἶναι…
Τί εἶναι; Σκουπίδια ποὺ μᾶς δηλητηριάζουν τὸ ἀντιληπτικό μας ἐπίπεδον, ποὺ διατηροῦν τὴν λήθη μας καὶ ποὺ μᾶς περιμαντρώνουν σὲ κομματομάγαζα κάθε χρώματος, πρὸ κειμένου νὰ …πιστεύουμε πὼς ὁ ἐχθρός μας εἶναι ὁ διπλανός μας. Οὐδέποτε θὰ κυττάξουμε πρὸς τὸν τοκογλῦφο, ποὺ μοιράζει (κατὰ πῶς τὸν ἐξυπηρετεῖ) ῥόλους γιὰ «φίλους» καὶ «ἐχθρούς», ποὺ ὅμως ὅλοι ὑπηρετοῦν (ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους) τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἀφεντικό. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: