Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

«Κᾶψτε μας! Βάλτε μας φωτιά! Τὴν Μακεδονία δὲν θὰ τὴν πάρετε ποτέ!!
Δὲν τὴν παραδίδουμε!!!»

Δεν υπάρχουν σχόλια: