Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Από τα ψέματα Οικουμενιστών!

Μᾶς λένε ὅτι ἔλαβαν μέρος στὴν ψευδοσύνοδο 350 Ἐπίσκοποι, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι 350 εἶχαν προσκληθεῖ! Ἔλαβαν μέρος ΜΟΝΟ 162!

Δεν υπάρχουν σχόλια: