Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: