Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Γιατὶ ἡ Ἀμερικὴ δὲν μπορεῖ χωρὶς πόλεμο…


Ὁρκίσθηκε λοιπὸν ὁ νέος Ἀμερικανὸς πρόεδρος κι ἐχάρη ὁ κόσμος, γιατὶ «ἡττήθη», καθὼς πιστεύεται, ἡ παγκοσμιοποίησις.
Λὲς καὶ τὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς Ἀμερικῆς μπορεῖ νὰ πέσῃ ἀπὸ μέσα ἀπὸ κάποιον (ὁποιονδήποτε) Τρᾶμπ….
Ἐξ ἄλλου, στυγνὸς ἐπιχειρηματίας εἶναι ὁ ἄνθρωπος κι ὄχι ἐπαναστάτης…
Ἀφῆστε ποὺ πολλὲς φορὲς ἡ ἐπιθετικότης καὶ ἡ παρεμβατικότης ἐπιβάλλεται νὰ καλυφθῇ μὲ ἀμυντικὰ χαρακτηριστικά…
Ἡ ἱστορία ἔχει πολλὲς φορὲς ἀποδείξει ὅτι γιὰ τὶς μεγάλες δυνάμεις ὑπάρχει μόνον τὸ συμφέρον.
Οἱ Η.Π.Α., μὲ ἕνα πρωτοφανὲς δημόσιο χρέος, ἄνω τῶν 19 τρισεκατομμυρίων, κατέχουν καλὰ τὸ «follow the money» καὶ ὅταν αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν, τότε ἐπιχειροῦν μὲ τὴν τεχνικὴ τοῦ πολέμου.

Στὴν οὐσία ἡ Ἀμερικὴ δὲν μπορεῖ δίχως πολέμους. «Ἠ Ἀμερικὴ ἔχει ἀναγνωρίσει ἀπὸ καιρὸ ὅτι ἡ χώρα δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ χωρὶς πόλεμο. Εἶναι μία χώρα φτιαγμένη γιὰ τὸν πόλεμο. Σύμφωνα μὲ μίαν καταμέτρηση, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουν λάβει μέρος σὲ περίπου ἑβδομήντα (70) πολέμους ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ κράτους τους, 234 χρόνια πρίν. Μάλιστα, τοὐλάχιστον δέκα ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς πολέμους ἦσαν μεγάλες συγκρούσεις.
«Μᾶς ἀρέσει ὁ πόλεμος… Εἴμαστε καλοὶ σὲ αὐτό!», εἶπε κάποτε ὁ μεγάλος, διορατικὸς κωμικός George Carlin.
«Ἡ οἰκονομία τῆς Ἀμερικῆς εἶναι πολεμικὴ οἰκονομία. Δὲν εἶναι κατασκευαστική, παραγωγικὴ οἰκονομία. Δὲν εἶναι μία ἀγροτικὴ οἰκονομία. Εἶναι μία οἰκονομία δημοσίων ὑπηρεσιῶν. Δὲν εἶναι οὔτε κἂν μία καταναλωτικὴ οἰκονομία»,
ἐδήλωνε ἡ αὐθεντία τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τῆς οἰκονομίας Paul Farrell, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου τοῦ Ἰράκ.
«Βαθειὰ μέσα μας ἀγαπᾶμε τὸν πόλεμο… Θέλουμε πόλεμο. Τὸν ἔχουμε ἀνάγκη… Ἀπολαῦστε τον… Εὐδοκιμοῦμε στὸν πόλεμο… Ὁ πόλεμος εἶναι στὰ γονίδιά μας… Βαθειὰ στὸ DNA μας… Ὁ πόλεμος διεγείρει τὴν οἰκονομία μας… Ὁ πόλεμος ὁδηγεῖ τὸ ἐπιχειρηματικὸ πνεῦμα μας. Ὁ πόλεμος συγκινεῖ τὴν ἀμερικανικὴ ψυχή. Ἂς τὸ παραδεχθοῦμε, ἔχουμε μίαν ἐρωτικὴ σχέση μὲ τὸν πόλεμο…!!»
commondreams.org
Καὶ κάπως ἔτσι ἡ Ἀμερικὴ ἑτοιμάζεται (καὶ θὰ προχωρήση) σὲ ἀκόμη ἕναν πόλεμο.
Καὶ μᾶλλον πολὺ σύντομα…
Θεοφανάκης Στέφανος
Λέτεε ;;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια: