Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Ο ζητών Χάριν παρά Θεού, οφείλει να υπομένη τους πειρασμούς και τες θλίψεις εξ οιουδήποτε τρόπου μας έλθουν. Δεν υπομένεις τους πειρασμούς; Μηδέ Χάριν να ζητής. Δεν θα σοι δοθή ποτέ. Η Χάρις δίδεται πάντοτε, κατ’ αναλογίαν των πειρασμών. Υπόμεινον, διά να λάβης…

Φωτογραφία της Olga  Spiridonova.
Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: