Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο
Ὁ εἰκονιζόμενος εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἠσαϊας (1780- 23 Ἀπριλίου 1821), Φιλικὸς καὶ ἀγωνιστὴς τῆς ἘλληνοΧριστιανικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.
Ἦταν ὁ πρῶτος Ἕλληνας Ἐπίσκοπος ποὺ πῆρε τὰ ὅπλα κατὰ τῶν Μουσουλμάνων κατακτητῶν καὶ ἔπεσε μαχόμενος στὴν ἱστορικὴ Μάχη τῆς Ἀλαμάνας (23 Ἀπριλίου 1821).
Μετὰ τὸν ἐν ὅπλοις θάνατό του οἱ Τοῦρκοι τοῦ ἀπέκοψαν τὴν κεφαλὴ καὶ τὴν ἀποθέσαν ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Ἀθανάσιο Διάκο κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ θανατηφόρου ἀνασκολοπισμοῦ του στὴν Λαμία.
Ἄν ψάξετε στὰ σχολικὰ βιβλία γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο Σαλώνων Ἡσαΐα καὶ βρεῖτε τὸ ὄνομά του νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴν μύτη.
 
Ἀφιερωμένο στοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐκγουρουνισμένους γραικύλους ποὺ ψηφίζουν αὐτοὺς ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ Ὀθωμανῶν καὶ ὅτι οἱ Ἕλληνες ζοῦσαν ἁρμονικὰ μὲ τοὺς Μουσουλμάνους Κατακτητές τους, γιὰ νὰ προετοιμάσουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸ ξεπούλημα τοῦ Αἰγαίου στοὺς Τούρκους, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ νὰ συνεχίζουν κοπρίζουν μὲ τὴν ἡσυχία τους.
 
Ἀφιερωμένο ἐπίσης καὶ στοὺς νερόβραστους ἀγαποχριστιανούληδες, ποὺ μᾶς ἔχουνε ζαλίσει τὸν ἔρωτα μὲ τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἀγαπολογίες τους, γιὰ νὰ κρύψουν τὴν δειλία καὶ τὸν ναρκισισμό τους.
 
Ἀφιερωμένο, τέλος, στοὺς Δυτικοπασαλειμμένους «ἑλλάνιους», ποὺ μιλᾶνε γιὰ χριστιανοταλιμπᾶν, χατζηρωμιοὺς καὶ σκοταδιστικὸ βυζάντιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου