Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Ὑποκρισία. Στον Θεὸ μιλᾶμε στὸν ἑνικό, στὸν «ἰσχυρὸ» θνητὸ στὸν πληθυντικό. Ὁ Θεός, βέβαια, δὲν χαμπαριάζει ἀπὸ γαλιφιές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου