Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Ἀληθινή ἀγάπη δὲν εἶναι ἐκείνη ποὺ ἀντέχει τὸ μακρόχρονο χωρισμό, ἀλλά ἐκείνη ποὺ ἀντέχει τὴν μακρόχρονη οἰκειότητα

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, παιδί, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος 

Χ. Ρόουλεν

Δεν υπάρχουν σχόλια: