Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "Μεγαλώσαμε με εκείνο το "τι θα πει ο κόσμος" και όχι το "τι θα πει o Χριστός" L"

1 σχόλιο:

δον κιx ο τις είπε...

...και ποσο μάλλον,

όταν άπαντες είχαν πειστεί πλέον...
(μιά "πιστη"...
σκετη ειδωλολατρία...)

πώς μόνον στά...κ ο σ μ ι κ ά

υπήρχε...σ ι γ ο υ ρ ι ά...
γιά τό...α ύ ρ ι ο...
το...μ έ λ λ ο ν...

και...α σ φ α λ ε ι α

γιά τά τ έ λ η τής ζωής ημών...