Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Δὲς τὸ γελοῖον τοῦ πράγματος


Τὸ γελοῖον τοῦ πράγματος
Γνωστοὶ φασίστες καλλιτέχνες, ἀγκαλιὰ μὲ γνωστοὺς βολεμένους ἐρυθροπρασίνους καλλιτέχνες, ἐπικουρούμενοι μὲ ἐκκολαπτομένους καλλιτέχνες τοῦ πανθέου τῶν βολεμένων, τραγουδοὺν ἀδιάφορα ἐν τέλει, τὰ λόγια-στίχους τοῦ Μάνου Λοΐζου:
«….Δὲν θὰ περάσῃ…. Δὲν θὰ περάσῃ ὁ φασισμός!!!…»

Οἱ «ὅλοι μαζὺ μποροῦν νὰ μᾶς κατασπαράζουν», κατάφεραν νὰ γεμίσουν τὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο μὲ τὸ φθηνὸ εἰσιτήριο τῶν 8 €, πρὸς ἀγαλλίαση τῶν γαλαζιοπρασίνων καὶ γαλαζοκοκκίνων πορνῶν τοῦ παρακρατικοῦ κυβερνῶντος φασισμοῦ.
Ἀκόμα καὶ ἡ Ἄδωνις ῥὲ γαμῶτο, βγῆκε νὰ ἐκφράσῃ δημόσια τὸν ἐνθουσιασμό της!!!!
Ἄκομα καὶ ἡ Ἄδωνις!!!!!!
Ὅλοι μαζὺ τὰ ἔφαγαν καὶ ὅλοι μαζὺ μποροῦν νὰ μᾶς κατασπαράζουν!!!
Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: