Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017Η μοναξιά δεν είναι πάντα από χώμα ... 
μπορεί να είναι κι από φωτιά ή ουρανό !

Δεν υπάρχουν σχόλια: