Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Δεν λησμονώ τις καλοσύνες σου. Μόνο όταν βλάπτεται η ψυχή μου δεν συμφωνώ. Διότι κατά πολύ υπερτερεί ο Θεός της ανθρωπίνης αγάπης... Και όλα του κόσμου τα αγαθά αν μου χαρίσεις, εάν εγώ πληροφορηθώ ότι ένα πράγμα δεν είναι κατά Θεόν δεν το κάνω εις τον αιώνα. Αφού ημέρα και νύκτα ζητώ να γίνεται το θέλημα του Θεού, πώς λοιπόν να το παραβώ; Γι' αυτό μη λες οτι δεν σε αγαπώ, αλλ' οτι δεν συμφωνεί ο Θεός με τον λογισμό σου....

 
~ Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Δεν υπάρχουν σχόλια: