Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Πολυχρονισμὸς εἰς τὸν ἱεροψάλτη Νικόλα Χατζηγιάννη Χατζηλευτέρη εἰς ἦχον πλ. α´ ἐναρμόνιον


Τιμητικό Δίπλωμα στον ιεροψάλτη του Ακακίου Νικόλα Χατζηγιάννη Χατζηλευτέρη με ευκαιρία την εκατονταετηρίδα του βίου του Πολυχρονισμός στον ιεροψάλτη  Νικόλα Χατζηγιάννη Χατζηλευτέρη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων του βίου του

Δεν υπάρχουν σχόλια: