Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Χωρίς μουσική η ζωή θα ήταν ένα λάθος!


1 JS Bach – Suite 3 BWV 1068: Air
2 Vivaldi – Guitar Concerto: Largo
3 JS Bach – Clavier Concerto BWV 1056: Largo
4 Albinoni – Oboe Concerto Opus 9/11: Largo
5 Handel – Water Music, Suite 1: Air
6 Vivaldi – Four Seasons, Winter: Adagio
7 Wassenaer – Concerto 4: Adagio-Allegro
8 JS Bach – 3-Clavier Concerto BWV 1064 flute/violin version: Andante
9 Wassenaer – Concerto 3: Andante
10 Handel – Oboe Concerto 2: Andante
11 Boyce – Concerto Grosso in b: 4th movement
12 Geminiani – Concerto 9: Largo
13 Albinoni – Sonata (Symphony) Op 2/5: Adagio
14 Alessandro Scarlatti – Concerto 4: Allegro
15 JS Bach – Sonata for Harpsichord & Violin BWV 18: mvt 3
16 Corelli – Concerto Grosso Op 6/12: 3rd movement
17 JS Bach – Clavier Concerto BWV 1058: Adagio
18 Handel – Oboe Concerto 1: Adagio
19 Corelli – Concerto Grosso Op 6/1: 3rd movement
20 Alessandro Scarlatti – Sinfonia 12: Adagio-Allegro

Δεν υπάρχουν σχόλια: