Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Η κλεινή άνασσα Υπομονή

                        CP-Pal-Man-children.jpg
Η πριγκήπισσα Έλενα Δραγάση Παλαιολογίνα -μετέπειτα οσία Υπομονή- με τον σύζυγο της, αυτοκράτορα Μανουήλ Β Παλαιολόγο-μετέπειτα μοναχό Ματθαίο- και τα 3 από τα 7 παιδιά τουςΑπολυτίκιον. Ήχος πλ. α'.
Τον συνάναρχον Λόγον.
Την κλεινήν βασιλίδα εγκωμιάσωμεν, Υπομονήν την οσίαν, περιστεράν ευλαβή εκ του κόσμου πετασθείσαν της συγχύσεως προς τας σκηνάς του ουρανού, εν αγάπη ακλινεί, ασκήσει και ταπεινώσει βοώντες, θραύσον, λιταίς σου ημών δεσμούς ανόμους, άνασσα.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ'. Τη Υπερμάχω.
Υπομονής θεοστηρίκτου την ομώνυμον και βασιλίδων θεοσόφων την υπέρτιμον, την εκλάμψασαν ως άστρον εν Βυζαντίω και χορούς μοναζουσών καταπυρσεύσασαν, ταπεινώσεως βολαίς ανευφημήσωμεν, πόθω κράζοντες. Χαίροις, Μήτερ πανεύφημε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις εκμαγείον υπομονής, στήλη σωφροσύνης, αδιάσειστον αρετών, τείχος και ταμείον, Υπομονή, αγάπης, ενθέων βασιλίδων κέρας περίδοξον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: