Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι τὰ ὁράματα, ἀλλὰ οἱ ἐλεύσεις τῆς θείας Χάριτος ποὺ ἔρχονται σταδιακά

 Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: