Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Θέλουμε ὅλους τοὺς ἐγκληματίες ἐντὸς …συνόρων!!!


Ἔχουν βαλθεῖ νὰ ξεπαστρέψουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία!!!
Καταργοῦν τὶς ἀπελάσεις τῶν ἐγκληματιῶν ἀλλοδαπῶν!!!

Στὶς 31 Μαρτίου ἐδημοσιεύθη ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν, Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Ἐξωτερικῶν, Δικαιοσύνης καὶ Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, μὲ θέμα τὸν «καθορισμὸ τῶν κριτηρίων καὶ τῆς διαδικασίας γιὰ τὴν ἐγγραφὴ καὶ τὴν διαγραφὴ ἀλλοδαπῶν ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ κατάλογο ἀνεπιθυμήτων ἀλλοδαπῶν»!!!
Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ τὸν κατάλογο ἐντὸς τοῦ ὁποίου κατεχωροῦντο οἱ ἐγκληματίες καὶ οἱ ἐχθρικοὶ πρὸς τὴν χώρα ἀλλοδαποί, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ ἀπελαύνονται.
Συμφώνως πρὸς τὸ ΚΥΑ διαγράφονται οἱ «ἐγγραφὲς ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἀλλοδαποὺς σὲ βάρος τῶν ὁποίων εἶχε ἐπιβληθῆ δικαστικὴ ἀπέλασις, μὲ βάση ποινὴ φυλακίσεως, ἐφ΄ ὅσον ἡ ἀπέλασις δὲν εἶχε ἐκτελεσθῆ ἔως τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ νόμου 4322» (Παρασκευοπούλου).
ΦΕΚ
Ἔως προσφάτως οἱ ἀλλοδαποὶ ἀπεφυλακίζοντο μὲ τὸν νόμο Παρασκευοπούλου κι ἀνέμεναν τὴν ἀπέλασή τους, ἐξακολουθώντας τὸ …ἔργο τους σὲ βάρος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Μὲ τὸν νόμο αὐτόν, τώρα, καταργοῦν τὶς ἀπελάσεις τους γενικῶς!
Αὐτὴ ἡ κυβέρνησις μισεῖ τοὺς Ἕλληνες!!!
Δὲν ὑπάρχει πιὸ ῥατσιστικὴ καὶ ἀνθελληνικὴ κυβέρνησις ἀπὸ αὐτήν!!!
Κι ἀναρωτιέμαι… Ἐάν ἔχῃς τέτοιαν κυβέρνηση, τί νά τούς κάνῃς τούς ξένους ἐπικυριάρχους;
Εὐστρατία Σουραβλᾶ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η χαρα του αλλοδαπου εγκληματια εχει γινει η Ελλαδα..