Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

«ὁ Θεόν μή γνούς, (ἐννοεῖται ἐμπειρικῶς καί βιωματικῶς), στοχαστικῶς ἀποφαίνεται...»

Φωτογραφία του Δημητρης Ροδης.
Αγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος

Δεν υπάρχουν σχόλια: