Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Φεῦ, ἐξεστραμμένοι εἰσίν οἱ τοιοῦτοι, δεδωκότες γάρ τῷ ἑωσφόρῳ πλήρη δικαιώματα, καὶ ἁμαρτάνουσι, ὄντες αὐτοκατάκριτοι. Ἐν δέ τῇ καλλίστῃ τῶν περιπτώσεων, τινες ἐξ αὐτῶν ἀκολουθοῦσι τοῖς ἐξετραμμένοις «... διά φόβον ἀνθρώπινον, Ἰουδαίου, ἤ Ἕλληνος, ἤ Αἱρετικοῦ...», ἐπιλανθανόμενοι τῶν λόγων τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰρηκότος ἡμῖν «ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Μτ. Ι΄, 33)...

Αποτέλεσμα εικόνας για επίσκοποι πάπας"Η  Πίστις,  λοιπόν  των  Αγίων μας είναι η Ορθοδοξία.
Ξέρετε, ένας μεγάλος αριθμός  Σεβασμιωτάτων,
Μητροπολιτών, ήταν μαθητές μου και αισθάνομαι  χαρά, όταν  βλέπω κάποιον πρώην μαθητή μου να γίνεται Επίσκοπος, αλλά κάποιες φορές αισθάνομαι και λύπη, διότι λέω πέρασε, όπως λέμε στην Κέρκυρα, αλλά δεν  κόλλησε..."
Παπα Γιώργης Μεταλληνός 

πηγήΔεν υπάρχουν σχόλια: